واحد 240 متری / سه اتاق خوابه و یک اتاق مستر
سبک طراحی طبقه همکف پست مدرن و طبقه اول مدرن
طراحی و بازسازی کامل همراه تغییر نقشه واحد و انجام چیدمان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *